หน้าแรก

 ผู้ผลิตและจำหน่าย พร้อมให้คำปรึกษา                        

Kiss  ระบบเสียงไร้สายทางไกล อัตโนมัติและเสียงตามสายอัตโนมัติ
Kiss  ผลิตและจำหน่ายหอกระจายข่าว เสาทาวเวอร์ตามแบบหน่วยงานราชการ         และรับติดตั้งทั่วราชอาณาจักร
Kiss    ผลิตจำหน่ายไดโฟน 4 ห่วง และเสายากิ 3 อี
Kiss  จำหน่ายชุดเครื่องเสียงสำหรับหมู่บ้านและชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม
Kiss    จำหน่ายวิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ

 

 

 


  

         

Visitors: 44,025