ชุดเสียงไร้สายสำหรับ เทศบาล อบต.

 

***สอบถามราคาและขอสเป็กได้ที่  จอย 086-7439052,  086-4757943  IDLine:anjoy2  ***

 *** ประกอบด้วย *** 

1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  ชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz    

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายพร้อมจ่ายไฟในเครื่องเดียวกัน         จำนวน  1 เครื่อง


2. ชุดควบคุมการออกอากาศ แสดงผลด้วย LED 256 หลอด                              จำนวน  1  เครื่อง

 

3. เครื่องผสมสัญญาณเสียงอย่างน้อย  8  ช่องสัญญาณ                                     จำนวน  1  เครื่อง

 

4. เครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ                                                                        จำนวน  1  เครื่อง

 

5. เครื่องรับวิทยุ  FM/AM พร้อมแผงรับสัญญาณวิทยุ                                         จำนวน  1  เครื่อง

 

6. เครื่องเล่น  DVD                                                                                        จำนวน  1  เครื่อง

 

7. ไมโครโฟนประกาศ                                                                                     จำนวน  1  ชุด

 

8. หูฟังครอบศีรษะ                                                                                          จำนวน  1  ชุด

 

9. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์พร้อมโต๊ะยึดติดกันและเก้าอี้                                                  จำนวน  1  ชุด

 

2. ชุดเสาส่งสามเหลี่ยมหน้ากว้าง 12 นิ้ว  ขนาดสูง 30 เมตร

     1. เสาชนิดตั้งเดี่ยว สูง 30 เมตร                                                                          จำนวน  1  ชุด

     2. สายนำสัญญาณ 8 DFB ความยาวไม่น้อยกว่า  40 เมตร                                    จำนวน  1  ชุด

     3. ชุดไฟการบิน พร้อมสายไฟ                                                                             จำนวน  1  ชุด

     4. เสาอากาศ  Foldet Dipole 4 Stack  พร้อมขายึด                                             จำนวน  2   แผง

 

 3. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM  ความถี่  420.200 MHz                                          ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 

  1. เครื่องรับวิทยุ  ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง              จำนวน  1 ชุด
  2. เสาอากาศภาครับพร้อมขายึด                                                                          จำนวน  1 ต้น
  3. ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว  กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว                   จำนวน  1 ชุด

 

 

 

 

 

 

Visitors: 42,770