เกี่ยวกับเรา

Laughing ร้านเจ แอนด์ ที สื่อสาร ได้ดำเนินกิจการมายาวนานมากกว่า 10ปี  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายอัตโนมัติ  และ เสียงตามสาย อัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า J&T มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทนทานในการใช้งานและ สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รวมเอาระบบการทำงานทั้งในส่วนของวงจรดิจิตอลและวงจรอนาลอกเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่สะดวกและง่ายแก่การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ  เพื่อการใช้งานที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การที่มีการติดตั้งระบบ  ซึ่งเราผลิตมาเพื่อจัดจำหน่ายกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกับ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลฯ โดยเพื่อความสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของทางร้าน ฯ  เราจึงอ้างถึง ห้างหุ้นส่วนสยามชุมพรเทคนิค ซึ่งได้ส่งผลิตภัณฑ์ระบบกระจายเสียงไร้สายเพื่อตรวจสอบ ขอพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  มอก.1195-2536 โดยจากพิจารณาดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชกฤษฏีกากำหนด 

 

 

Visitors: 42,769