ระบบเสียงไร้สาย ทางไกลอัตโนมัติ

ระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติประกอบด้วย

1. ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

 1. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สาย กำลังส่ง 10 วัตต์ 
 2. ชุดควบคุมการออกอากาศ
 3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 4. เครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ
 5. เครืองรับวิทยุ FM/AM พร้อมแผงสัญญาณวิทยุ
 6. เครื่องเล่น DVD
 7. เครื่องเล่นเทป
 8. ไมโครโฟนประกาศ
 9. หูฟังครอบศรีษะ
 10. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์พร้อมโต๊ะ
 11. สายนำสัญญาณ
 12. เสาอากาศ Foldet Dipole 4 Stack
 13. เสาถักสามเหลี่ยม พร้อมสายล่อฟ้า

 

2. ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

 1. เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง
 2. เสาอากาศภาครับพร้อมขายึด
 3. ลำโพงฮอร์น กำลังส่ง 60 วัตต์

คุณสมบัติการใช้งานระบบเสียงไร้สาย

 • ใช้ความถี่ส่งระบบ UHF/FM ความถี่ 420.200 MHz. กำลังส่ง 1-10 วัตต์
 • มีระบบสัญญาณเตือนภัย(SIREN)
 • มีระบบโทรศัพท์ (TELE PHONE CONFERNCE)
 • มีการเข้ารหัสป้องกันการรบกวนจากภายนอก
 • เพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งชนิดแบ่งกลุ่มไปยังภาครับ
 • สามารถสั่งให้ชุดภาครับออกอากาศเป็นราชตัวและเพิ่มลดเสียงเป็นรายตัว
 • สามารถเลือกการออกอากาศได้ 8 ชุมชน และสามารถเพิ่มลดแต่ละชุมชนได้
 • สามารถเพิ่มลดเสียงได้ทุกตัวในคราวเดียว
 • ขณะออกอากาศอยู่สามารถเพิ่มหรือลดเสียงแต่ละตัวที่ต้องการเพิ่มหรือลดได้
 • มีหน่วยความจำสถานะของการออกอากาศในวันที่ผ่านมา โดยไม่ต้องสั่งให้ออกอากาศใหม่ในวันรุ่งขึ้น

 

 

 

 • เครื่องควบคุม 256 โซน.jpg
  ยี่ห้อ : J&T รุ่น : JCU-256 คุณลักษณะเครื่องควบคุมการออกอากาศ ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวไม่น้อยกว่า 256 ตัว และสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัวก็ได้ สั่งให้...

 • เครื่องควบคุม 64 copy.jpg
  ยี่ห้อ : J&T รุ่น : JCU-64 คุณลักษณะเครื่องควบคุมการออกอากาศ ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวไม่น้อยกว่า 64 ตัว และสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัวก็ได้ สั่งให้ออกอ...

 • เครื่องส่ง.jpg
  รุ่น : JTXU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายกำลังส่ง 10 วัตต์ เครื่องส่ง ระบบ UHF-FM ความถี่ 430.2250 MHz. ตามที่ กทช. กำหนด ซึ่งมีกำลังส่งไม่...

 • มิกเซอร์1.jpg
  รุ่น : JMU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องผสมสัญญาณเสียงหรือเครื่อง Mixer มีช่องเสียบแหล่งสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ มีปุ่มปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกจากกันอ...

 • เครื่องเฝ้าฟัง.jpg
  รุ่น : JRXU-2 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งแยกอิสระจากกัน คือ ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง แผ่นวงจรภา...

 • ภาครับ ชุดลำโพง 8x15-1.jpg
  รุ่น : JRXU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะชุดลูกข่าย (Receiver) เครื่องรับการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ย่านความถี่ใช้งาน 430.2250 เมกกะเฮริตซ์ พร้อมหมายเลขบ...
Visitors: 44,025