เครื่องควบคุม 64 โซน

ยี่ห้อ : J&T

รุ่น : JCU-64

 คุณลักษณะเครื่องควบคุมการออกอากาศ  

 • ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวไม่น้อยกว่า 64 ตัว และสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัวก็ได้
 • สั่งให้ออกอากาศเป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวด้วยสวิทซ์กด 0-9 แสดงผลด้วยจอ LCD และสามารถตรวจสอบความดังของเครื่องรับวิทยุแต่ละตัวได้ที่หน้าจอ LCD ของเครื่องส่ง
 • มีหลอดไฟ (LED) แสดงการออกอากาศได้เป็นรายตัวหรือกลุ่ม 0-64  หลอด
 • สามารถเลือกการออกอากาศได้ ไม่น้อยกว่า 4 ชุมชนหรือ 4 PAGE
 • เพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งชนิดแบ่งกลุ่มและที่ตัวเครื่องรับ
 • ขณะออกอากาศอยู่สามารถ เพิ่ม หรือ ลดเสียงได้เป็นรายตัว ตั้งแต่ ระดับต่ำสุด (ไม่มีเสียง) ถึงระดับสูงสุด
 • กรณีออกอากาศแบบทุกตัว  สามารถเพิ่มลดเสียงได้ทุกตัวในคราวเดียว
 • ไม่มีสัญญาณอื่นรบกวน  ขณะเพิ่มหรือลดเสียงหรือขณะ  เปิดและปิดเครื่องรับวิทยุบางตัว
 • มีหน่วยความจำสถานะของการออกอากาศในครั้งที่ผ่านมา  โดยไม่ต้องตั้งให้ออกอากาศใหม่ในครั้งต่อไปหรือสามารถยกเลิกการออกอากาศครั้งที่ผ่านมาได้
 • อุปกรณ์ประกอบอยู่ในกล่องโลหะมาตรฐา

 

 


 • เครื่องควบคุม 256 โซน.jpg
  ยี่ห้อ : J&T รุ่น : JCU-256 คุณลักษณะเครื่องควบคุมการออกอากาศ ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวไม่น้อยกว่า 256 ตัว และสั่งให้ออกอากาศได้ทุกตัวก็ได้ สั่งให้...

 • เครื่องส่ง.jpg
  รุ่น : JTXU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายกำลังส่ง 10 วัตต์ เครื่องส่ง ระบบ UHF-FM ความถี่ 430.2250 MHz. ตามที่ กทช. กำหนด ซึ่งมีกำลังส่งไม่...

 • มิกเซอร์1.jpg
  รุ่น : JMU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องผสมสัญญาณเสียงหรือเครื่อง Mixer มีช่องเสียบแหล่งสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ มีปุ่มปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกจากกันอ...

 • เครื่องเฝ้าฟัง.jpg
  รุ่น : JRXU-2 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะเครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งแยกอิสระจากกัน คือ ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง แผ่นวงจรภา...

 • ภาครับ ชุดลำโพง 8x15-1.jpg
  รุ่น : JRXU-1 ยี่ห้อ : J&T คุณลักษณะชุดลูกข่าย (Receiver) เครื่องรับการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ย่านความถี่ใช้งาน 430.2250 เมกกะเฮริตซ์ พร้อมหมายเลขบ...
Visitors: 44,024