เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

 

รุ่น :  JTXU-1

ยี่ห้อ  :  J&T

 คุณลักษณะเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายกำลังส่ง  10  วัตต์ 

 

  • เครื่องส่ง ระบบ UHF-FM ความถี่ 430.2250 MHz. ตามที่ กทช. กำหนด 
  • ซึ่งมีกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ โดยมีรหัสการป้องกันการรบกวนจากภายนอก
  • มีหมายเลขบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตามใบอนุญาตให้
  • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50 Hz แรงดันด้าน เอ้าพุต 12 VDC – 13.8 VDC
  • มีโวลท์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ติดตั้งไว้เพื่อวัดแรงดันกับกระแสของเครื่องส่ง
  • มีจอ LCD แสดงสภาวะอุณหภูมิภายในตัวเครื่อง
  • มีจุดต่อไฟหรือปลั๊กตัวเมียที่ด้านหลังไม่น้อยกว่า 4 จุด
  • สามารถส่งสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
  • บรรจุอยู่ในกล่องโลหะมาตรฐาน

 

 

 

 

Visitors: 44,024