เครื่องผสมสัญญาณเสียง

รุ่น : JMU-1 

ยี่ห้อ  :  J&T

คุณลักษณะเครื่องผสมสัญญาณเสียงหรือเครื่อง Mixer   

 • มีช่องเสียบแหล่งสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า  8  ช่องสัญญาณ
 • มีปุ่มปรับความดังของสัญญาณเสียงทั้งหมดแยกจากกันอิสระ  ในแต่ละช่องสัญญาณ
 • มีจุดปรับคุณภาพของเสียง HIGH MID และ  LOW  อิสระทุกช่องสัญญาณจากกัน
 • มีระบบอิควอไลเซอร์ 5 แบรนด์   มีปุ่ม BUYPASS แสดงผลด้วย LED
 • มี  MASTER CONTROL ปรับความดังของเสียงและไมค์แยก
 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท
 • มีสวิทซ์เลือกช่องสัญญาณแต่ละช่อง (เทป , วิทยุ, DVD และ AUX )  เพื่อป้องกันการออกอากาศมากกว่า 1   ช่องสัญญาณ
 • มีระบบโทรศัพท์  ( TELE PHONE CONFERENCE ) พร้อมสวิทซ์ ON – OFF 
 • มีช่องต่อ  USB 1 ช่อง สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ 
 • มีระบบสัญญาณเตือนภัย (SIREN) 
 • มีภาคขยายไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมลำโพง 
 • มีสวิทซ์ ONAIR แสดงผลด้วย LED
 • บรรจุอยู่ในกล่องโลหะมาตรฐานใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  220
Visitors: 42,769